Wsparcie Dla Naszej Misji - Przeciwdziałanie Przemocy i Aktywizacja Społeczności.
Efekt motyla, pomoc dla skrzywdzonych przemocą domową Utworzono 2023-10-03

Drodzy Przyjaciele

"Z ogromną radością chcielibyśmy podzielić się z Wami naszą misją i serdecznie prosić Was o wsparcie naszej inicjatywy. Naszym głównym celem jest aktywizacja osób znajdujących się w trudnej sytuacji społecznej i zawodowej w wyniku efektów doświadczanej przemocy. Jednak nasza praca nie kończy się na tym. Chcemy także wspierać ofiary ukrytej przemocy, aby pomóc im przełamać wewnętrzne bariery i zmotywować do rozpoczęcia nowego rozdziału w swoim życiu."

Zarząd Fundacji Wspierających Sercem "Efekt Motyla"