KRS 0000518797 Fundacja Pomocy Dzieciom - Co to znaczy 1% podatku?
 +48 583 801 311   fundacja@zbieramyrazem.org
KRS 0000 518 797 |   Bip

Przekazanie 1% podatku należnego za 2016 rok Organizacjom Pożytku Publicznego (OPP) jest bardzo łatwe ale warto jednak zapoznać się z kilkoma ważnymi informacjami oraz zasadami postępowania w tej kwestii.

Co to znaczy 1% podatku?

1% podatku na rzecz Fundacji Zbieramy Razem można przekazywać w prosty i wyjątkowo skuteczny sposób na to, żeby pomóc w realizacji naszych statutowych celów w szczególności wspierania leczenia, rehabilitacji czy zaopatrzenia medycznego naszych podopiecznych. Zasada jest taka – podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą w zeznaniu rocznym pomniejszyć należny podatek o kwotę przekazaną na naszą rzecz do wysokości 1% należnego podatku. Innymi słowy – wskazanie naszej OPP, poprzez wpisanie KRS  0000 518 797 sprawi, że pieniądze te nie trafiają do budżetu państwa, ale na konto naszej organizacji.

Jak przekazać 1% należnego podatku?

Procedura obliczania i przekazania 1% podatku nie jest zawiła – podatnik nie musi sam dokonywać wpłaty na rachunek naszej OPP. Wystarczy, że w składanym zeznaniu rocznym w odpowiednią rubrykę wpisze KRS  0000 518 797 , a naszej Fundacji Zbieramy Razem 1% podatku przekazuje naczelnik urzędu skarbowego.

Oznaczato, że przekazując 1% z własnego PIT, podatnik nie traci ani złotówki – rozdysponowuje jedynie kwotę, którą i tak musiałby przekazać na rzecz Skarbu Państwa.

Warto dodać, że w zeznaniu podatkowym nie trzeba wpisywać nazwy organizacji, której chcemy oddać swój 1%. Należy tylko wpisać w konkretnej rubryce numer KRS  0000 518 797 oraz kwotę, jaką przekazujemy danej fundacji.

Można również skorzystać z dedykowanych programów komputerowych do rozliczeń.

Program do rozliczania PIT 2016 online - e-pity 2016

Pobierz program PitScan 2016

Uruchom PIT On-Line

 

Wsparcie dla konkretnej osoby

Każdy z podatników może samodzielnie wybrać, na czyją konkretnie rzecz zostanie przekazana kwota pochodząca z jego zeznania rocznego. Przeznaczona jest na to specjalna rubryka „Informacje uzupełniające” Wskazanie takiego celu szczegółowego powoduje, że OPP otrzymuje nie tylko określoną sumę pieniędzy, ale również informację, na co powinna przeznaczyć dane środki.

Pamiętać trzeba o jednym – na jednej deklaracji można wskazać tylko jedną organizację. Ci podatnicy, którzy składają wiele formularzy podatkowych, mogą w każdym z nich wybrać inną Fundację, której przekażą 1% podatku. 

Jeżeli zdecydowałeś się zrobić to metoda papierową musisz wyliczyć kwotę, jaką można przekazać?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami kwota wsparcia nie może przekraczać 1% podatku należnego. Warto dodać, że przekazywaną kwotę podatku należy zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy. Zawsze też zaokrąglamy w dół. 

Czy firmy będące na ryczałcie mogą przekazywać 1%?

Podatnicy, którzy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowani są ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, mają prawo do przekazania 1 procenta podatku na rzecz naszej OPP.
Warunkiem darowizny dla organizacji pożytku publicznego jest w przypadku tych podatników terminowe złożenie rocznej deklaracji PIT-28. Ryczałtowiec musi zadbać o wpisanie do zeznania prawidłowego numeru KRS  0000 518 797 naszej organizacji. 

Kto ma prawo przekazać 1% podatku na rzecz Fundacji Zbieramy Razem?

Odliczenie, które kieruje część zapłaconego przez nas podatku na rzecz naszej fundacji, dotyczy wszystkich dochodów opodatkowanych. Z takiego przekazania części podatku skorzystać mogą więc podatnicy, opodatkowani:

  • na zasadach ogólnych, czyli na podstawie skali podatkowej (niezależnie od źródła, np. umowy o pracę, zlecenia, praw autorskich, zbycia akcji),
  • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
  • podatnicy rozliczający przychody ryczałtowe wskazane w ustawie o PIT – zbycie nieruchomości, kapitały pieniężne, prawa majątkowe
  • podatkiem liniowym 19% – od działalności gospodarczej.

Przekazanie jednego procentu podatku nie jest w zasadzie ulgą podatkową. Podatnik nie zmniejszy w ten sposób swojej daniny dla fiskusa, może jedynie w pewnym stopniu zadecydować o jej przeznaczeniu.  Żeby skorzystać z ulgi należy terminowo złożyć deklarację roczną.

Obserwuj Nas w Mediach Społecznościowych

Wesprzyj Nas Darowizną

Zapisz się do newslettera