KRS 0000518797 Fundacja Pomocy Dzieciom - Sąd w Gdańsku nadał nam status OPP
 +48 583 801 311   fundacja@zbieramyrazem.org
KRS 0000 518 797 |   Bip

Zarząd Fundacji Zbieramy Razem w Gdańsku z nieukrywaną satysfakcją informuje wszystkich naszych podopiecznych, stałych i doraźnych Darczyńców oraz wszystkich Podatników zainteresowanych wspieraniem naszej statutowej działalności, że gdański Sąd Rejonowy swoim postanowieniem nadal nam status organizacji pożytku publicznego. Od tej pory, po przeszło dwóch latach nieprzerwanej działalności na rzecz potrzebujących Fundacja Zbieramy Razem została ujęta na liście OPP uprawnionych do otrzymywania 1 proc. Podatku od naszych rocznych dochodów. 

Sąd wydaje postanowienie o wpisie podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wnikliwie badał, czy wpisane działania mieszczą się w sferze pożytku publicznego i czy znajdują swoje odzwierciedlenie w sprawozdaniu merytorycznym z działalności i innych dokumentach składanych do wniosku jako załączniki. Sprawdzana jest również zgodność zapisów statutowych z wymaganiami stawianymi organizacji pożytku publicznego przez przepisy.
Jeśli organizacja, tak jak stało się w przypadku Fundacji Zbieramy Razem, spełnia wszystkie wymogi ustawy, złożyła odpowiednie i prawidłowo wypełnione formularze oraz dołączyła wymagane załączniki, uzyskuje status pożytku. To też swoiste zlustrowanie przeszło dwuletniej naszej pracy na rzecz naszych podopiecznych.
Postanowienie Sądu Rejonowego w Gdańsku to jest skuteczne i wykonalne z chwilą wydania. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do KRS. Nie jest konieczne uprawomocnienie się orzeczenia – podmiot jest od razu wpisywany do rejestru.
Wszyscy cieszymy się z ujęcia nas na liście OPP, bo dzięki wsparciu wielu wciąż życzliwych nam osób otwierają się lepsze perspektywy dla tych, dla których wciąż tak bardzo potrzeba naszych serc i materialnej pomocy.

Obserwuj Nas w Mediach Społecznościowych

Wesprzyj Nas Darowizną

Zapisz się do newslettera