KRS 0000518797 Fundacja Pomocy Dzieciom - KRS 0000 518 797 | przekaż 1% podatku | Fundacja Pomocy Dzieciom
 +48 583 801 311   fundacja@zbieramyrazem.org
KRS 0000 518 797 |   Bip
Poradnik dla podopiecznych, opiekunów prawnych

Realizacja Pomocy

Zgodnie z regulaminem subkont przedstawiamy
ZASADY WYDATKOWANIA ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH NA SUBKONTACH.

Wszystkie środki finansowe wpłacane do Fundacji pozostają własnością Fundacji. Zgodnie ze statutem fundacji, organem uprawnionym do dysponowania nimi jest Zarząd Fundacji.
Środki zgromadzone na subkoncie podopiecznego nie są jego własnością. Są one przeznaczone do refundacji kosztów poniesionych przez podopiecznego na cele zawarte w porozumieniu czyli zaspokojenie potrzeb podopiecznego. 
 
Ustal jakie środki są zgromadzone na subkoncie w Fundacji Zbieramy Razem. Możesz zrobić to telefonicznie lub sprawdzić na naszej stronie internetowej przy swoim apelu o pomoc i wsparcie. W przypadku posiadania środków finansowych na kilku subkontach, w różnych fundacjach lub stowarzyszeniach, przedstaw nam jakiej są one wysokości jeżeli na ten sam cel są gromadzone środki w innych organizacjach charytatywnych. Wielkość pomocy może być zależna od stosunku zgromadzonych środków na poszczególnych subkontach.
Przedstaw odpowiednie zaświadczenie o wysokości refundacji kosztów leczenia, rehabilitacji, zakupu sprzętu i środków medycznych lub ich odmowie z Instytucji Zobowiązanych do udzielania takich świadczeń z tytułu obowiązujących przepisów prawnych (NFZ, MOPS, PFRON, PCPR, MOPR) .
W przypadku korzystania z pomocy refundacji rehabilitacji, która jest realizowana w sposób ciągły lub powtarzalny, zakupu leków, zabiegów medycznych oraz jeżeli porozumienie obejmuje kompleksową pomoc długofalową - dostarcz do fundacji wydruk raportów szczegółowych z www.pacjent.gov.pl UWAGA !!! W przypadku udzielania pomocy gdzie w porozumieniu zawarta jest tylko jednorazowa pomoc np. zakup protezy, zabieg medyczny, sprzęt medyczny lub rehabilitacyjny (np. wózek inwalidzki). Nie jest wymagana ponowna prośba o refundację ani dodatkowa dokumentacja medyczna oprócz tej dostarczonej w chwili zawarcia porozumienia
Prześlij na adres fundacji fakturę z refundowanego świadczenia. Faktura powinna być wystawiona na Fundację Zbieramy Razem w uwagach musi być zawarta adnotacja zawierająca imię i nazwisko podopiecznego. Wzór faktury do pobrania w pliku PDF lub PNGUWAGA !!! W przypadku udzielania pomocy gdzie w porozumieniu zawarta jest tylko jednorazowa pomoc np. zakup protezy, zabieg medyczny, sprzęt medyczny lub rehabilitacyjny (np. wózek inwalidzki). Nie jest wymagana ponowna prośba o refundację ani dodatkowa dokumentacja medyczna oprócz tej dostarczonej w chwili zawarcia porozumienia

Obserwuj Nas w Mediach Społecznościowych

Wesprzyj Nas Darowizną

Zapisz się do newslettera