KRS 0000518797 Fundacja Pomocy Dzieciom - Przekaż 1 procent podatku
 +48 583 801 311   fundacja@zbieramyrazem.org
KRS 0000 518 797 |   Bip
Pit 36, pit 37, pit 11

Deklarację PIT-36/PIT-36S w roku 2019 złożą osoby, których zarobki opodatkowane były według skali podatkowej (podatek 18%, a nadwyżka dochodu powyżej 85.528 zł opodatkowana według stawki 32%). PIT-36 składają podatnicy, którzy choćby część przychodów uzyskiwali bez pośrednictwa płatnika. Innymi słowy są to ci wszyscy, którzy byli zmuszeni w trakcie roku lub będą zmuszeni na koniec roku samodzielnie obliczyć zaliczki na podatek lub obliczyć wartość podatku do zapłaty oraz wpłacić te kwoty w odpowiednim terminie do urzędu skarbowego, a wartość podatku ustalają według skali podatkowej.

Jeżeli wszystkie przychody podatnika były rozliczane przez płatnika, np. pracodawcę – podatnicy złożą jedynie PIT-37/PIT-37S. Jeżeli jednak posiada się kilka tytułów, w tym z niektórych rozlicza się zaliczki na podatek samodzielnie, a nie za pośrednictwem pracodawcy, to należy rozliczyć się na PIT-36/PIT-36S.

PIT-36/PIT-36S dotyczy przede wszystkim osób, które zarobkowały prowadząc pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na tzw. zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej (18-32%). Deklaracji nie złożą prowadzący działalność rozliczaną ryczałtem ewidencjonowanym, chyba że posiadają dwa rodzaje działalności - jedną opodatkowaną według skali (PIT-36/PIT-36S), a drugą - ryczałtem ewidencjonowanym (PIT-28/PIT-28S). W tym przypadku złożą oni dwie deklaracje podatkowe - dla każdej działalności odrębnie.

 

PIT-36/PIT-36S, PIT-36L/PIT-36LS za 2019 rok rozliczysz w poniższych programach: 

  e-pity po prostu   e-pity po prostu 

Druki Do Pobrania:

Formularz:

PIT-36/PIT-36S (750 KB)

PIT-36L/PIT-36LS (750 KB)

Możliwe jest także oddanie 1 % podatku wykazanego na PIT-36 na rzecz organizacji pożytku publicznego. Pamiętaj rozlicz swój PIT-36/PIT-36S i odpisz 1 procent podatku na naszą organizację wpisując KRS 0000 518 797.
Nasza Fundacja zebrane środki przekazuje na pomoc podopiecznym.

Deklaracja podatkowa zawiera dwa pola, które są niezbędne by przekazać 1% rocznego podatku. W pola te wpisać należy:

  • numer KRS organizacji
  • przekazywaną kwotę, która nie może przekroczyć 1%

Bardzo istotne jest właściwe podanie danych organizacji. Błąd, szczególnie w numerze KRS organizacji, spowoduje, że pieniądze nie będę przekazane na rzecz organizacji (korekta tych danych może okazać się niemożliwa).

Podatnik, za którego deklarację wypełnia i składa pracodawca lub organ rentowy, nie rozliczy 1% podatku. Ma on taką możliwość, jeśli przesłaną mu przez pracodawcę deklarację potraktuje wyłącznie jako informację o zaliczkach za dany rok i sam złoży zeznanie podatkowe jeszcze raz we wskazanym terminie. Wówczas ma on możliwość przekazać kwotę 1% na rzecz wybranej organizacji. Terminu wyznaczonego do złożenia deklaracji nie może jednak naruszyć – przekazanie jej po terminie nie pozwala przekazać 1% podatku na OPP.