KRS 0000518797 Fundacja Pomocy Dzieciom - 1 % podatku na leczenie podopiecznych
 +48 583 801 311   fundacja@zbieramyrazem.org
KRS 0000 518 797 |   Bip

Jesteś gotowy by zostać E-Wolontariuszem?

Wystarczy, że masz trochę wolnego czasu, głowę pełną pomysłów i dużo entuzjazmu. Więcej szczegółów tutaj....
CZEKAMY NA CIEBIE, REALIZUJ SIĘ RAZEM Z NAMI

Nasz wolontariat - zostań Dobrym Aniołem

Zostań wolontariuszem, e-wolontariuszem

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536.) uregulowała status prawny wolontariusza. Zgodnie z art. 2 pkt 3 ustawy wolontariuszem jest osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która ochotniczo i bez wynagrodzenia, wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie.
Razem możemy zrobić coś wielkiego, pomóż nam pomagać. Wspólnie możemy nieść pomoc tym, którzy jej potrzebują. Jeśli chcesz coś zmienić, sprawić, by Twoje życie było bardziej wartościowe, by życie innych stało się lepsze, dołącz do nas. Wesprzyj nas w działaniach, pokażmy, że warto pomagać, że bezinteresowność w dzisiejszych czasach to nie przeżytek. Razem twórzmy projekty, nieśmy wsparcie biedniejszym, chorym, tym, którzy potrzebują podpory.
Jeśli nie możesz pomagać na miejscu, nic straconego! Podejmujemy działania również w Internecie, możesz zostać e-wolonatriuszem i również pomagać. Wszystko zależy od Ciebie.

Pobrane pliki wypełnione i podpisane można do nas przesłać mailem, pocztą tradycyjną lub osobiście. W przypadku e-wolontariatu wypełnione formularze przesyłane są online

Wolontariat pracowniczy

Wolontariat pracowniczy (ang. corporate volunteering) jest to działanie polegające na podejmowaniu i wspieraniu przez przedsiębiorcę działalności charytatywnej na rzecz wybranych podmiotów, w szczególności organizacji pozarządowych i określonych przepisami prawa instytucji, przy dobrowolnej współpracy zatrudnionych przez przedsiębiorcę osób. Jest to działanie polegające na podejmowaniu i wspieraniu przez firmę działalności pracowników na rzecz organizacji pozarządowych i określonych przepisami prawa instytucji. Pracownicy organizacji wykorzystując swoje umiejętności świadczą usługi na rzecz instytucji społecznych.
Jesteś szefem firmy, instytucji, fundacji korporacyjnej? Zainwestuj w Licencję na wolontariat pracowniczy i dołącz do elity pracodawców zaangażowanych społecznie, do Partnerów naszej organizacji!
Jeśli chcesz ze swoimi współpracownikami zmieniać świat. Jeśli chcesz poczuć, jaką moc i radość daje pomaganie innym. Jeśli chcesz stworzyć między pracownikami długotrwałe więzi. Jeśli chcesz umocnić swój wizerunek pracodawcy odpowiedzialnego społecznie i wrażliwego na potrzeby drugiego człowieka.

Skontaktuj się z Nami

Obserwuj Nas w Mediach Społecznościowych

Wesprzyj Nas Darowizną

Zapisz się do newslettera