KRS 0000518797 Fundacja Pomocy Dzieciom - Rehabilitacja stacjonarna
 +48 583 801 311   fundacja@zbieramyrazem.org
KRS 0000 518 797 |   Bip

Rehabilitacja jest to kompleksowe i skoordynowane stosowanie środków medycznych, socjalnych, pedagogicznych i zawodowych w celu usprawniania osób z naruszoną sprawnością organizmu do możliwie najwyższego poziomu. Tak rozumiana rehabilitacja ma na celu przywrócenie pełnej lub w zakresie możliwym do osiągnięcia utraconej sprawności, zdolności do pracy oraz uczestnictwa w życiu społecznym.

Powszechnie wyróżnia się następujące rodzaje rehabilitacji:
a) medyczna (lecznicza),
b) psychologiczna,
c) społeczna.
Rehabilitacja lecznicza (medyczna) jest integralną częścią postępowania medycznego. Jej celem jest odzyskanie utraconej sprawności psychofizycznej jednostki. W przypadku wad wrodzonych, celem rehabilitacji jest optymalne usprawnienie naruszonych organów. Zadaniem rehabilitacji medycznej są ukierunkowane na:
1) profilaktykę upośledzenia sprawności fizycznej i psychicznej u dzieci z wrodzonymi lub okołoporodowymi ubytkami sprawności,
2) profilaktykę przewlekłego stanu upośledzenia sprawności fizycznej i psychicznej oraz stanu trwałego kalectwa,
3) skrócenie czasu niewydolności fizycznej i psychicznej oraz zaburzeń funkcjonalnych,
4) kompensację ubytków funkcji uszkodzonych narządów i układów organizmu ludzkiego.

#Fundacja może refundować koszty  rehabilitacji prowadzonej w trybie stacjonarnym w miejscu zamieszkania osoby tego wymagającej. Refundujemy zabiegi rehabilitacyjne po wyczerpaniu limitów przysługujących z tytułu ubezpieczenia społecznego chorego. 

Obserwuj Nas w Mediach Społecznościowych

Wesprzyj Nas Darowizną

Zapisz się do newslettera