KRS 0000518797 Fundacja Pomocy Dzieciom - Leczenie specjalistyczne
 +48 583 801 311   fundacja@zbieramyrazem.org
KRS 0000 518 797 |   Bip

Fundacja Zbieramy Razem kieruje swoją pomoc do chorych dzieci i ich rodziców oraz osób dorosłych. Choroba dziecka czy osoby dorosłej to dla wielu polskich rodzin dramat nie tylko w wymiarze emocjonalnym, ale i materialnym. Specjalistyczne leczenie, nowoczesne środki farmaceutyczne czy skomplikowane zabiegi operacyjne wiążą się z kosztami, które często przekraczają możliwości finansowe ludzi potrzebujących. Polska Ochrona Zdrowia z wielu powodów nie jest w stanie otoczyć właściwą opieką wszystkich potrzebujących. 

 Fundacja Zbieramy Razem przeprowadza zbiórki środków pieniężnych na ratowanie zdrowia i życia dzieci, osób dorosłych. Umożliwia to tym osobom podjęcie specjalistycznego leczenia w klinikach polskich i zagranicznych z zastosowaniem metod nie refundowanych przez instytucje zobowiązane.

Fundacja stworzyła system szybkiego i skutecznego sposobu pozyskiwania środków od darczyńców przy pomocy platformy Crowdfoundingowej. W ten sposób zbieramy fundusze na leczenie poprzez organizowanie ogólnopolskich kampanii, darowizn, dotacji wielu firm i osób prywatnych. Pieniądze przeznaczane są na zabiegi, operacje i terapie.

Przez cały czas Fundacja systematycznie pomaga swoim podopiecznym przekazując środki finansowe na ich leczenie bądź rehabilitację. Wspieramy także domy pomocy społecznej, które opiekują się dziećmi niepełnosprawnymi.

Obserwuj Nas w Mediach Społecznościowych

Wesprzyj Nas Darowizną

Zapisz się do newslettera