KRS 0000518797 Fundacja Pomocy Dzieciom - KRS 0000 518 797 | przekaż 1% podatku | Fundacja Pomocy Dzieciom
 +48 583 801 311   fundacja@zbieramyrazem.org
KRS 0000 518 797 |   Bip

Rehabilitacja jest to kompleksowe i skoordynowane stosowanie środków medycznych, socjalnych, pedagogicznych i zawodowych w celu usprawniania osób z naruszoną sprawnością organizmu do możliwie najwyższego poziomu. Tak rozumiana rehabilitacja ma na celu przywrócenie pełnej lub w zakresie możliwym do osiągnięcia utraconej sprawności, zdolności do pracy oraz uczestnictwa w życiu społecznym.

Światowa Organizacja Zdrowia podaje następującą definicję: „Osoba niepełnosprawna to osoba, u której istotne uszkodzenia i obniżenie sprawności funkcjonowania organizmu powodują uniemożliwienie, utrudnienie lub ograniczenie sprawnego funkcjonowania w społeczeństwie, biorąc pod uwagę takie czynniki jak płeć, wiek oraz czynniki zewnętrzne”. Wynika z tego, iż należy poszukiwać wspólnego mianownika i optymalnie kształtować środowisko zewnętrzne w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, by w jak największym stopniu umożliwić im pełne korzystanie ze środowiska w jakim żyjemy. Ze względu jednak na różnice środowiskowe, kulturowe i etniczne, nasze postrzeganie człowieka nie jest identyczne i dlatego też, nie ma uniwersalnych i idealnych rozwiązań.

Fundacja Zbieramy Razem kieruje swoją pomoc do chorych dzieci i ich rodziców oraz osób dorosłych. Choroba dziecka czy osoby dorosłej to dla wielu polskich rodzin dramat nie tylko w wymiarze emocjonalnym, ale i materialnym. Specjalistyczne leczenie, nowoczesne środki farmaceutyczne czy skomplikowane zabiegi operacyjne wiążą się z kosztami, które często przekraczają możliwości finansowe ludzi potrzebujących. Polska Ochrona Zdrowia z wielu powodów nie jest w stanie otoczyć właściwą opieką wszystkich potrzebujących. 

Obserwuj Nas w Mediach Społecznościowych

Wesprzyj Nas Darowizną

Zapisz się do newslettera