KRS 0000518797 Fundacja Pomocy Dzieciom - organizacje pozytku publicznego
 +48 583 801 311   fundacja@zbieramyrazem.org
KRS 0000 518 797 |   Bip

organizacje pozytku publicznego

Tytuł
Leczenie specjalistyczne
Sąd w Gdańsku nadał nam status OPP