Fundacja Pomocy Dzieciom w Gdyni - dom pomocy społecznej